австралиски

Australian

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Macedonian-Australian People's League — infobox generic name = Macedonian Australian People s League sub0 = Македоно Австралиски Народен Сојуз img1 = MAPLfirstconference.jpg width1 = 250px cap1 = Delegation at the First Conference of the Macedonian Australian People s League, 25th… …   Wikipedia

  • ехидна — (грч. echidna) 1. мит. а) според верувањето на старите Грци: змија отровница што ги уништува другите отровни змии често земана како пример за злобна пакост б) граблив/) суштество, полужена полузмија, што ги родило кучето Кербер, Сфингата и други… …   Macedonian dictionary

  • кенгур — (анг. kangaroo) зоол. голем австралиски торбар, тревопасец, со долга и силна опашка, долги и силни задни нозе, што му служат за скокање и одбрана, и куси, слаби предни нозе месото му се јаде, а кожата претставува важен трговски артикл …   Macedonian dictionary

  • лори — (мал.) зоол. 1. вид шарен австралиски папагал 2. вид полумајмун без опашк (анг. lorry) 1. товарен автомобил, камион 2. низок отворен вагон, вагонетка 3. подлога за вагон, за трамвај и сл …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.